Bezpłatna wysyłka przy zakupie powyżej 10 matek » 601 628 217

Każda pasieka ma jakieś cele hodowlane. Pszczoły Buckfast, łączące w sobie różne wartościowe cechy innych ras poddaje się ścisłej selekcji, by uzyskać osobniki o dużej wartości użytkowej i pozbawione wad genetycznych. Matki oceniane są stacjonarnie oraz terenowo, tj. w rodzimej pasiece oraz w ulach produkcyjnych w innych rejonach kraju, dzięki czemu udaje się pozyskać taki materiał, jakiego w danych warunkach potrzebuje hodowca.

CELE HODOWLANE PSZCZÓŁ W NASZEJ PASIECE

Naszym głównym założeniem jest uzyskanie maksymalnej wydajności miodowej z rodziny przy najmniejszym nakładzie kosztów, pracy i czasu. Oto lista cech, według której ocenie poddawana jest każda rodzina Buckfast:

1. Plenność - obfitość czerwienia;

2. Odporność na choroby;

3. Rojliwość;

4. Łagodność charakteru;

5. Wykorzystanie pożytku wiosennego;

6. Zimoodporność;

7. Dzika zabudowa i kitowanie;

8. Odporność na warrozę.

Nasze pszczoły Buckfast, jak widać z załączonej tabeli, są wysoce plenne, spokoje i nie przejawiają zbytniej agresji. Charakteryzują się niską rojliwością i niechęcią do dzikiej zabudowy, wysoką odpornością na choroby, w tym warrozę, a także dobrym wykorzystaniem pożytku. Nie składują propolisu, a u czerwiu nie występują popularne u innych gatunków defekty rozwojowe.

 

                Poniżej przykład prostej i szybkiej tabeli oceny.

Hodowca

numer

Rok

narodzin

Pochodzenie

królowej

Witalność

 

Łagodność

 Nierojliwość

 

Plenność

Wykorzystanie pożytku

Koniec-

zimowanie

Budynek

Varroa

HYG +

pszczół

czerwiu

wiosna

lato

Grzebienie

Propol.

numer

VSH +

HYG +

214

00

B134  do  B106

4

5

5

6

4

5

4

6

5

5

4

-

3

259

00

B240  ins  B106

4

5

5

6

6

4

5

4

5

5

5

-

5

286

00

I230  ins  B106

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

-

5

158

00

A199  bal  B106

4

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

-

3

Skala oceny: od 1 do 6. 1 = bardzo źle. 3 = zła średnia. 4 = dobra średnia. 
5 = świetna wydajność. 6 = optymalne szukane w tej funkcji.

News Flash

Varroa Resistance 2033

 

Pszczoły odporne na warrozę w Europie do 2033 r. czy to możliwe?

Więcej…

Rodziny ojcowskie 2023

 

W sezonie 2023 nasze królowe wywozimy na trzy trutowiska: wyspa Greifswalder Oie, Lautenthal, Leyhorn. Poniżej opis linii ojcowskich:

Więcej…